Başarılarımız

Yaratıcı & Eleştirel Düşünme, Takım Çalışması Problem Çözme Risk Alma, Proje Yönetimi, Sabır, Özgüven, gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanmak, kültürlerarası değerlere sahip, farklı fikir ve inançlara açık, evrensel bir vatandaş olmak için uluslararası çevre, eğitim ve sosyal sorumluluk programlarını yürütüyoruz.

Bilgisayar Kodlama ve Robotik

Okulumuzda kullanılan Lego Education setleri ile çocukların problem çözme becerilerini geliştiren uygulamalar yaparak öğrenciyi sadece öğretmeni dinleyen bir birey olmaktan çıkartarak dersin aktif katılımcısı durumuna getiriyoruz.

Sportif Faaliyetler

Öğrencilerimizin fiziksel ve mental yapısı göz önünde bulundurularak  kendilerini güvenli ve huzurlu hissedebilecekleri , modern spor alanlarımızda, kendi alanlarında uzman Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz eşliğinde çalışmalar yapmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Okullarımızda öğrencilerimizin eğitim öğretim süreci sonunda ulaştıkları noktaların doğru değerlendirilebilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla farklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır.

Atatürk’ün gösterdiği yolda, O’nun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden İstek Okulları, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor.
Bizi Tanıyın

Okulumuz Tanıtım Videosunu İzlediniz mi ?