Sanatsal Faaliyetler

İstek Kuşadası Okulları’nda; anaokulundan lise son sınıfa kadar sanat dersi uygulamalarımız öğrencilerimizin bireysel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle beslenmektedir. Bu doğrultuda hedefimiz; genel kültürü ve bilgi düzeyi gelişmiş, sorgulayabilen, estetik kaygıları ile çevresini algılayabilen, ürün yaratma becerisini gösterebilen, eleştirel bakış açısıyla bir sanat eseriyle karşılaştığında düşüncelerini özgür ve özgün bir şekilde paylaşabilen bireyler yetiştirmektir.

 

  • Sanat atölyelerimizde resim çalışmaları, seramik çalışmaları, atık malzemelerle çalışmalar, heykel çalışmaları, alan düzenlemeleri, disiplinler arası çalışmalar yapıyoruz.

 

  • Düzenli olarak sanat tarihi dersleri de işliyoruz. Sanat tarihinin toplum tarihi ile gösterdiği paralellik çerçevesinde; dönemleri, toplumsal ve sanatsal olayları inceleyerek dünyayı sanat yoluyla algılamalarını sağlıyoruz. Sanat akımlarını, sanatçıların yaşam öykülerini ve eserlerini irdeleyerek yeni eserler üretme becerisini göstermelerini de destekliyoruz. Dünyada ve ülkemizdeki kültürel ve sanatsal olayları inceliyor ve karşılaştırmalı olarak işliyoruz.

 

  • Her seviyede öğrencimizin eserlerini okulumuzda sergileyerek sanat etkinliklerinin içinde olmalarını hedefliyoruz.

 

  • Öğrencilerimizin yılda bir kere öğretmenleri ile sanat gezilerine katılarak, sergi gezme kültürünü deneyimlemesini sağlıyoruz. Böylece bir eserle karşı karşıya kaldıklarında öğrendikleri bilgiler doğrultusunda inceleme, çözümleme ve yorum yapma becerilerini geliştirmesini hedefliyoruz.

 

  • Kulüplerimizi sanatın farklı dallarını keşfedecekleri içeriklerle hazırlıyoruz. Sanat Kulüplerinde öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda uzun süreli çalışma imkânı sunarak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Bu doğrultuda katıldıkları toplum hizmeti çalışmaları ile toplumsal fayda sağlamaları ve kişisel dosyalarını bu şekilde zenginleştirmelerini sağlıyoruz.

 

  • Ulusal ve uluslararası sanat yarışmalarına katılmaları konusunda öğrencilerimizi destekliyoruz.

 

  • Donanımlı resim ve seramik atölyelerinde teneffüs ve boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için olanak sağlıyoruz.

 

“Sanatsız kalan bir toplumun yaşam damarlarından biri kopmuş demektir” diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata bakışı, İzmir İstek Okulları Görsel Sanatlar bölümü olarak yolumuzu her zaman aydınlatacaktır.