Okulum Benim İkinci Evim Projesi

Okulum Benim İkinci Evim Projesi

Aileler çocukların ilk öğretmenleridir ve okula başlayana kadar çocuklarının gelişim ve eğitimlerinden birinci derecede sorumludurlar. Çocuklar okula başladığında bu sorumlulukları sona ermez sadece öğretmenlerle paylaşılır. Ailelerin çocuklarının eğitimi konusunda sahip oldukları bu sorumluluk okul öncesi eğitimde planlı aile katılımı etkinlikleriyle sürekli hale getirilebilir.
Bu çalışma; önceden belirlenen bir plan çerçevesinde haftada bir gün ailelerin katılımı ile sınıf ortamında etkinlik gerçekleştirmeye imkan sağlayan eğitim öğretim faaliyetidir.
Projemizde Covid-19 salgın sürecinde HES kodu alınan gönüllü olan velilerin katılımı ile etkinlikler yapılacak, öğrenciler faaliyetleri her hafta gelen veli ile işbirliği yaparak gerçekleştirecektir.
Etkinlikler mevsim şartları ,çevre koşulları, ailenin sosyo-ekonomik durumu göz önüne alınarak ve öğrencinin akademik ve sosyal gelişimine maksimum düzeyde fayda sağlayacak faaliyetlerden seçilmiştir.