Çizgi İzleyen Robot

Çizgi İzleyen Robot

Temel elektronik ve kodlama becerisi gerektiren bu yarışmaya öğrencilerimiz kendi robotlarını tasarlayarak ve inşa ederek katılmışlardır. İnşa ettikleri robotların otomasyonunu sağlamak için Arduino geliştirme kartını kullanarak motorların hangi durumda hangi hızda gitmesi gerektiğini programlamışlardır. Derslerde öğrenilen aerodinamik, direnç, kütle ve ağırlık merkezi, ışık gibi konuların robot üzerindeki etkilerini inceleyip robotun parkuru nasıl daha çabuk tamamlayabileceğinin hesaplamaları yapılmaktadır. Böylece akran öğrenmesinin de katkısıyla öğrenciler robotlarını geliştirip yarışmaya hazırlanmaktalar.