Kodlama Öğrenmek

Kodlama Öğrenmek

Kodlama, çevremizi saran akıllı cihazlarla iletişim dilimiz ve onlar için web sayfaları, yazılımlar, dijital oyunlar gibi birçok şeyi geliştirme yöntemimizdir. Kodlama artık çocuklar için sadece “popüler” bir konu değil, aynı zamanda “gerekliliktir”.  Teknolojinin gelişimi ile birlikte sadece meslekler değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan beceriler de değişmektedir. Kodlama bilgisi de, kişiye yaratıcılık, analitik düşünme, problem çözme becerileri kazandırmaktadır. Başkalarının yaptığı ya da hazır oyunları oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlayarak kodlayabilir. Biz de Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde çeşitli platformlar kullanarak öğrencilerin kodlamanın amacını ve kodlama kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktayız. Gelişen teknolojiyi doğru, bilinçli ve yerinde kullanmalarını amaçlamaktayız.