Maker Faire

Maker Faire

Maker hareketi, el sanatları, mühendislik, bilim, teknoloji, robotik ve kendin yap zihniyeti için oluşturulmuş bir kavramdır. Okulumuzda Maker hareketini Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Robotik, LEGO derslerimizde uygulamaktayız. Öğrencilerimiz aldıkları temel kodlama eğitiminin ardından projeler geliştirmeye, öğrendiklerini uygulayarak hayata geçirmeye başlamışlardır. Atık malzemelerden çeşitli elektronik malzeme ve sensörleri projelerine dâhil etmişlerdir. Tüketen değil üreten öğrenciler olma yolunda yaptıkları çalışmaları Maker Faire etkinliği aracıyla okuldaki diğer öğrencilere anlatmışlardır. Bu sayede bildiklerini paylaşarak öğrenmelerini kalıcı hale getirmiş ve başkalarına da öğretmişlerdir. Kendi ürettikleri projeleri Maker Faire etkinliğinin yanı sıra düzenlenen Bilim Şenliği etkinliğinde anlatma fırsatı bulmuşlardır. Bu sayede iletişim kurma ve sunum becerileri de gelişmektedir.