Anaokulu

İstek Kuşadası Anasınıfı olarak hedefimiz çocuklarımızın tüm gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda en iyi özelliklerini ortaya çıkarmak; soru soran, sorgulayan, çok yönlü düşünme becerileri gelişmiş, bilime duyarlı, meraklı ve olumlu tutumlar geliştirmiş Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, değerleri öğrenen ve uygulayan bireyler yetiştirmektir.

Amaçlarımız ise; çocuklarımızın gelişimlerini yakından takip ederek, kendi potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak, özgüvenleri gelişmiş öğrenmeyi seven, mutlu ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Amaçlarımıza ulaşacağımız bu yolda ailelerle olan iletişimlerimizi etkin, veli bilgilendirme toplantıları ve aile katılım çalışmalarını önemseyerek ilerlemekteyiz.

Okulumuzda; eğitim-öğretim yılına başlarken öğrencilerimizin okul kurallarını iyi öğrenip benimsemelerini yıl boyunca belirlenmiş ve kararlaştırılmış bu kurallara uygun davranışlar sergilemelerini bekleriz.

Demokratik bir sınıf ortamı yaratılarak sınıf kurallarına her çocuğun katkı sağlayacak fikirler sunmasına olanak tanırız ve bu kuralların çocuklar tarafından içselleştirilerek uyulmasını bekleriz. Öğrencilerimizin okul ortamında sorumluluklarının bilincine varmalarını ve kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini bekleriz.

İstek Anasınıfında; Öğrencilerin öz bakım becerileri takip edilir. Geliştirilmesi beklenen beceriler aile ile paylaşılır. Derslerimizde Büyük ve küçük kas gelişimini destekleyici etkinliklere yer verilir. Kurallı oyunlar oynanır. Öğretmen ve arkadaşlar ile nasıl iletişim kurulması gerektiği öğretilir. Dinleme, sıra bekleme, sorgulama ile ilgili çalışmalar yapılır. Her dersin başında çocuklara söz hakkı tanınarak kendi fikirlerini söylemelerine fırsatlar verilir.

Ünitelendirilmiş Yıllık Plan doğrultusunda konuya uygun kavram çalışmaları, fonetik eğitimi verilir. Gems, Montessori etkinlikleri eğitim planına uyarlanarak uygulanır.

Anasınıfımuzda M.E.B. Okul öncesi eğitim müfredatı dikkate alınarak içerikler ve ekinlikler zenginleştirilerek planlarımıza dahil edilir. Etkinlik havuzu kullanılır.

Özel İSTEK Kuşadası Anasınıfı olarak öğrencilerimizin

  • Yaş itibarıyla okula uyum sağlamalarını, okula severek ve isteyerek gelmelerini,
  • İlkokul Programına hazırlanmalarını;
  • Motor becerilerini, bedensel, duygusal ve sosyal beceri gelişimlerini, dil ve bilişsel gelişimlerini, öz bakım gelişimlerini yaş özelliklerine göre kazandırmayı hedefliyoruz.
  • Hayatı Kavramaları kişilik gelişimlerini destekleyen etkinlikler yapılır.
  • Sorumluluk duyguları geliştirilir.