Ölçme Değerlendirme

Değerli velilerimiz okulumuz, öğrenciler için gerçekleştirdiği eğitim ve öğretim etkinliklerinin belirlenen amaçlara ve hedeflere ne derece uygun sonuçlar ortaya çıkardığını saptayabilmek için öncelikle gerçekleştirdiği etkinlikler hakkında bilgi toplar, yani ciddi bir ölçme yapar.

Ölçme, öğrencilerin istenen kazanımlara ulaşıp ulaşmadığının, ulaştıysa bunun ne derecede gerçekleştiğinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise ölçme sonuçlarını uygun ölçütlerle karşılaştırmak yoluyla bazı sonuçlara ulaşmaktır. “Ölçme ve Değerlendirme”, öğrencinin eğitim öğretim süreçlerindeki performansıyla ilgili bilgilerin derlenerek analiz edilmesidir.

Okullarımızda ölçme değerlendirme süreçlerinde değişik aşamalarda öğrencilerin neleri bildikleri, anladıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır. Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme, belirlenen eğitim hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığına karar vermede kullanılır.

Okullarımızda öğrencilerimizin eğitim öğretim süreci sonunda ulaştıkları noktaların doğru değerlendirilebilmesi ve analiz edilebilmesi amacıyla farklı ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi farklı başlıklar altında toplayabiliriz:

  • Yazılı ve sınıf içi performans değerlendirmeleri
  1. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler
  2. Kısa yanıtlı sorular
  3. Açık uçlu sorular
  4. Boşluk doldurmalı sorular
  • Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi gibi bazı branşlarda uygulama değerlendirmeleri
  • Analizler ve çeşitli raporlar

Okulumuzda sıkça uygulanan ATS ve ADS adı altındaki deneme sınavlarının sonuçlarına ilişkin olarak öğrencilerin durumu hakkında ayrıntılı ve çok çeşitli bilgiler veren raporlar ve analizler hazırlanması

  • Öğrenci performanslarının kayıtlandırılması

1.Deneme ( ATS ve ADS ) sınavı sonuç karnelerinin düzenlenmesi

  • Öğrenci Projelerinin değerlendirilmesi

Okullarımız bünyesinde yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılan analiz sonuçları ve veriler, en kısa sürede öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize ulaştırılır. Bu sayede, öğrenciler hakkında çok doğru ve yerinde teşhisler konularak, öğretmenlerimiz tarafından en uygun müdahaleler ve dokunuşlar süratle yapılabilmektedir.