Anadolu Fen Lisesi

Amaç – İşleyiş

Dört yıllık lise öğrenim sürecini kapsayan öğretim programımızda yer alan dersler MEB’in Anadolu Liseleri için öngördüğü dersleri kapsamaktadır. Ayrıca İstek Anadolu Lisesi, kendi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda ihtiyacı olduğunu düşündüğü MEB onaylı dersleri bu programa ekleyerek kapsamlı bir öğretim programına sahip olmuştur.

Özel İSTEK Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin

 • Yüksek öğrenimlerinde ve sonraki hayatlarında yetkin ve mutlu olmalarını, iyi bir yurttaş,  olarak yetişmelerini,
 • Bilimi ve bilimsel düşünceyi kendilerine yol gösterici olarak görmelerini, teknolojiyi kendilerine fayda sağlayacak şekilde doğru kullanmalarını,
 • Güzel sanatların tüm dallarında kültürel birikim kazanmalarını,
 • En az iki yabancı dili bilmelerini ve bu bilgileri farklı kültürleri tanımak ve birikim oluşturmak adına kullanmalarını,
 • Yaşamın sunduğu tüm olumlu ve olumsuz gelişmelere hazırlıklı olarak yetişmelerini,
 • Yaşamlarında sağlam adımlar atabilecek özgüvene sahip olmalarını,
 • Çevre bilinci ve hayvan sevgisi kazanmalarını, tüm canlıların yaşamına saygılı olmalarını,
 • Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirmelerini
 • Kendi kararlarını alabilecek, hayatlarına doğru şekilde yön verecek ilkeleri kazanmalarını hedefleriz.

Kulüplerimiz

 • Voleybol Kulübü
 • Model Uçak Kulübü
 • Maker Kulübü
 • Seramik Kulübü
 • MUN CLUP
 • Modern Dans Kulübü