Burs Felsefemiz

Sayın Velimiz,

Vakıflar tarih boyunca, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, çok çeşitli alanlarda faaliyette bulunmuşlardır. Zorunluluk ve kişisel çıkar gibi etkenler olmaksızın; sadece sorumluluk, hizmet, toplumsal yardımlaşma, paylaşma gibi bir takım güzel duygularla bu faaliyetlerini sürdürüp halkımıza çok büyük hizmetler sunmuşlardır.

5 Nisan 1985 yılında kurulan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı’nın amacı Resmi Senedi”nin 3. maddesinde; “Yabancı dil ağırlıklı öğretim konusunu, öğrenci velilerine yük olmaktan kurtarmak için; yurt içinde yabancı dil ağırlıklı okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumları açılması her türlü özel öğretim kurum ve tesislerinin kurulması ve işletilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak ve daha çok öğrencinin bu kurumlarda eğitim görmelerini sağlamak, ayrıca yurt dışında çeşitli eğitim kurumlarını açıp işletmektir. Yetenekli ancak; maddi imkandan yoksun öğrencilere kapasitesinin en az % 10’u tahsis edilmiştir.

Engin ve eşsiz kültür mirasımızın korunması, ülkemiz kültür hayatının geliştirilmesi için, seminer, brifing, münazara, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni ve nakdî destek sağlamak, bunların dışında, insanlığın bedeni ve fikri gelişme ve korunması konularında faaliyet gösteren hakiki ve tüzel kişilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak Vakfın amaçları dahilindedir” şeklinde hükümlenmiştir.

Ayrıca bir konunun daha sizin bilginize sunulmasında yarar görmekteyiz:
İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı hiç kimsenin kişisel vakfı olmayıp, tek varisi Resmi Senedi’nin 16. maddesi hükmü ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak belirlenmiştir. “Anaokulundan Üniversiteye” sloganı ile eğitim kurumlan açıp eğitime hizmet için yola çıkan kurumumuzun, devlet veya hiçbir kişi ve kuruluştan yardım almaksızın öğrenci ücretleriyle yaşamını sürdürdüğünü bilmenizi isteriz.

En kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim görüp, ailenize ve ülkemize yararlı birer birey olmaları için tüm imkanlarını seferber eden siz velilerimize imkanlarınızın yetersiz olduğu noktada kurumumuzun destek vereceğini, ancak Vakfımızın yaşamını sürdürülebilmesi için bu desteğin sınırsız olamayacağını belirtmek isteriz.

Bir aile olmanın gereği olarak siz velilerimiz ve veli adaylarımızla yukarıdaki bilgileri paylaşmak istedik. Bu doğrultuda, sizlerin vakıf kültürünü yaşatabilmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ne daha yararlı olabilmek adına daha duyarlı davranacağından emin olmanın memnuniyetini yaşıyor; bugün vakıf imkanlarıyla okuyan öğrencilerimizin de, yarın kendi imkanlarına sahip olduklarında başka ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmalarını temenni ediyoruz.

Saygılarımla.

Barış Dalan
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı