Açık Rıza Beyan Formu

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

VERİ SAHİBİ

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

İSTEK Kuşadası…… ile paylaştığım özel nitelikli kişisel verilerimin, veri sorumlusu sıfatıyla, İSTEK İzmir Okulları tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, ‘İSTEK Kuşadası Okulları Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendim.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (“KVKK”) İSTEK Kuşadası Okullarının Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ve 6. maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak,  İSTEK İZMİR ve/veya İSTEK VAKFI ve İŞTİRAKLERİNE bağlı merkez ve/veya birimleri tarafından işlenmesine, bu verilerimin, gerektiğinde, işlenmek üzere, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, İSTEK Vakfı ve/veya iştirakleri ile bunların alt işverenlerine ve franchiselarına, Yeditepe Üniversitesi’nin ve/veya Yeditepe Üniversite’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin, iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara,  KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, kendi özgür irademle, açıkça rıza gösteriyorum.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ için tıklayınız..