Tanıtım Günler

Tanıtım Günler

TANITIM GÜNLERİ KAPSAMINDA OKULUMUZU ZİYARETE GELEN ÖĞRENCİLERE FARKLI STANLAR KURARAK OKULUMUZUN TANITILMASINA KATKI SAĞLADIK.