Başvuru Sistemi

Kurumumuzda eğitim-öğretim görevini yürüten akademik personel ve destek hizmetlerini yürüten idari personel bulunmaktadır. Her iki grup için yapılacak iş başvurularının internet ortamında yer alan İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Tüm değerlendirmeler internet üzerinden yapıldığı için elden, faksla ya da e-posta yoluyla gelen başvurular ile ilgili işlem yapılmamakta, adaylar İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi’ne yönlendirilmektedir.

İşe Alım Sürecimiz

Tüm personelin işe alım süreci öncesinde akademik ve personel ihtiyaçları belirlenerek internet, e-mail, gazete ilanı vb. yöntemlerle işe alım yapılacak pozisyonlar duyurulmaktadır. Alınan başvurular sistemde mevcut başvurularla birlikte değerlendirilerek, uygun adaylar görüşmelere davet edilmektedir.

Kurumumuzda öğretmen olarak görev alacak adayların taşımaları gereken ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Öğretmen Başvurularında Aranan Koşullar:

  • Başvurduğu branşa uygun lisans bölümlerinden mezun olmak (119 Sayılı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararının ekli çizelgede belirtildiği gibi),
  • Eğitim Fakültesi dışındaki mezuniyetlerde Pedagojik Formasyon Belgesi’ne veya Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi’ne sahip olmak,
  • Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji branşlarında, alan bilgisinin yanı sıra İngilizce ders anlatma deneyimine ve MEB atanabilirliğine sahip olmak,

Yapılan iş başvurusu, genel başvuru olarak değerlendirilmekte,  adayın niteliklerine uygun bir pozisyon olduğu takdirde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (İlan ile başvuru yapacaklar için bu madde geçerli değildir)

Tüm başvurular, aday veri tabanında gizlilikle saklanır.

Başvurularla ilgili sorularınız için:

Elçin KERTMEN

e posta : elcin.kertmen@istek.k12.tr

Tel : 0 256 988 0 256