REHBERLİK BİRİMİ BİREYSEL- GRUP ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

REHBERLİK BİRİMİ BİREYSEL- GRUP ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

Birey gelişimi bütünseldir.  Akademik gelişimin yanında, sosyal ve duygusal gelişim toplum içinde var olmanın ön koşuludur. Öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla yapılan bireysel görüşmelerimiz rehberlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir.  Öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik yapılan çalışmalar; envanterler, destekleyici görüşme formları ve etkinlikler eşliğinde yapılmaktadır.