Sınıf İçi Etkinlikleri

Sınıf İçi Etkinlikleri

Hikaye Çalışmaları

Sosyal Bilgiler dersinde disiplinler arası çalışmalara önem verilmektedir. Bu doğrultuda 5. Sınıf öğrencilerimiz ile üretim faaliyetleri konusunda hikaye çalışmaları yapılmıştır.

İşbirlikli Öğrenme

5.Snıf öğrencilerimiz Sosyal Bilgiler dersinde; “Okul kültürünün oluşması ve kuralların uygulanabilmesi için neler yapılabilir? ” konulu çalışmayı işbirlikli öğrenme tekniğiyle tamamladılar. Öğrencilerimiz grupların oluşturduğu ifadeleri inceleyerek en doğru buldukları 3 maddeye oy verdiler ve en fazla oyu alan maddeler sınıfa sunuldu.

2 Doğru 1 Yanlış

Sosyal Bilgiler dersinde “Birey ve Toplum” ünitesini bitiren 6. Sınıf öğrencilerimiz “2 doğru 1 yanlış” etkinliğini yaparak konuları tekrar ettiler.

Ayrılıp – Birleşme Tekniği

6.Sınıf öğrencilerimiz birlikte öğrenme yöntemlerinden ayrılıp-birleşme tekniğiyle İlk Türk İslam devletleri konusunu işlediler.

Sivil Toplum Kuruluşları

6.Sınıf öğrencilerimiz kurdukları Sivil Toplum Kuruluşları ile çevremizde ve Dünya’da bulunan sorunları çözmeyi amaçladılar.

Ön Yargı

Toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını engelleyen en büyük faktörlerden biri olan ön yargı konusunu Sosyal Bilgiler dersinde ele aldık. Öğrencilerimiz bu konuda kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaptılar. Yapılan çalışmalar arasında kaynak tarama, sunum, karikatür, resim ve kendi çektikleri kısa filmler yer aldı.

Cevabım Kimde?

6.Sınıf öğrencilerimiz ‘’Cevabım Kimde? ‘’ etkinliği ile öğrendikleri konuları tekrar ederek pekiştirdiler.

Doğru kişi doğru cevap

5.Sınıf öğrencilerimiz ‘’Doğru kişi doğru cevap’’ oyunuyla hem eğlendiler hem de öğrendiklerini tekrar ettiler.

İstop Oyunu

5.Sınıf öğrencilerimiz ‘’İstop Oyunu’’ ile geçmişten günümüze gelen oyunları hakkında fikir sahibi olurken Sosyal Bilgiler dersinde öğrendikleri konuları da tekrar etmiş oldular.