Geliştirme Kartları

Geliştirme Kartları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli alanlarda gelişim meydana gelmiştir. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağın gerekliliklerinden birisi de elektronik bilgisi olmuştur. Derslerimizde değindiğimiz temel elektronik konuları sayesinde önce bilgisayarın da temeli olan elektrik ve elektroniğin çalışma mantığını kavrayan öğrencilerimiz ardından bu doğrultuda proje üretmeye başlamaktalar. Fiziki programlama platformlarından olan Arduino, Micro:Bit gibi geliştirme kartları sayesinde en temel seviye olan LED yakıp söndürme ile başlayıp akıllı sistemlere kadar birçok proje geliştirilmekte ve öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenmektedirler.