Eratosthenes deneyi

Eratosthenes deneyi

Öğrencilerimiz, Eratosthenes’in dünyanın çevresini ölçtüğü deneyini 2259 yıl sonra Kuşadası´nda tekrarladılar. 11 farklı okulla eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik öğrencilerimize farklı bir bakış açısı da kazandırdı.  11 farklı okul ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde öğrencilerimiz Fen bilgisi öğretmenleri ile birlikte 1 metrelik çubuk, pusula ve metre gibi basit aletleri kullanarak ve matematiksel işlemler, geometri bilgileri yardımıyla dünyanın çevresi ölçümünü yaptılar.