3D Tasarım

3D Tasarım

3d modelleme olarak da geçen bu kavram canlı ya da cansız nesnelerin bilgisayar grafikleri kullanılarak üç boyutlu modellenmesine denir. İnşaat sektöründen sağlık sektörüne kadar birçok alanda kullanılan bu tasarım türü, var olan bir nesnenin bilgisayar üzerinde gösterilmesini sağladığı gibi, var olmayan nesnelerin de üretildiğinde alacağı hali gösterme amaçlı da kullanılır. Mimari tasarımlar oluşturulabilecek programlar olduğu gibi, basit tasarımlar oluşturmaya yarayan programlar da mevcuttur. Bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerin üç boyut algısını, üç boyutlu düşünme gücünü ve zihnindeki tasarımı üç boyutlu olarak modelleyebilme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Üç boyutlu yazıcı sayesinde tasarladıkları modellerin çıktılarını alıp öğrencilerin tasarımlarına dokunabilme imkânı sağlanmaktadır.